|
|
Lån  


 Ergoterapi (tidligere kaldet beskæftigelsesterapi og arbejdsterapi; engelsk: ergotherapy, occupational therapy, occupation therapy, work therapy) udføres af ergoterapeuter.

Ergoterapi er et fag i social- og sundhedsvæsenet i Danmark, der udføres ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i deres hverdag.

Formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte borger og grupper af borgere. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.

I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge aktivitetstab samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen.

Ergoterapi kan rettes mod:

* Udvikling af personens færdigheder
* Graduering af aktiviteten
* Tilpasning af omgivelserne

En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer med at udføre aktiviteter eller arbejde ved at have fokus på psykiske, fysiske eller sociale begrænsninger og muligheder.

Ergoterapeuter behandler mennesker der af forskellige årsager ude af stand til at klare deres daglige aktiviteter. Baggrunden kan variere betydeligt og kan have udgangspunkt i en pludselig forværring af helbredet i forbindelse med en operation, en blodprop, muskel eller led skader osv.. Det kan også være mennesker der pga. sygdom eller alderdom langsomt mister deres funktionsevner og mulighed for at fortsætte deres aktive liv. Desuden behandler ergoterapeuter også børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, forsinket udvikling, psykiske lidelser og medfødte funktionsnedsættelser.

Ergoterapeutisk behandling kan også anvendes forebyggende gennem undersøgelser af fysisk og psykisk sundhed på f.eks. arbejdspladsen og anvisning til forbedring af den enkeltes sikkerhed og sundhed.

Ergoterapeuter arbejder som behandlere på sygehuse, psykiatriske sygehuse, genoptræningscentre, plejehjem, diverse institutioner for sindslidende, socialpsykiatrien, dagcentre, børneinstitutioner, skoler, hos kommunen i forbindelse med hjælpemidler og boligindretning.

Undersøgelse og behandling

Al ergoterapi starter med at undersøge det enkelte menneskers ønsker til livet. Det sker med udgangspunkt i den enkeltes aktivitetsvaner og fysiske og psykiske forudsætninger.
Ergoterapeuten bruger hverdagslivets aktiviteter direkte i behandling og træning og ergoterapeuten vurderer også hvordan omgivelserne hæmmer eller fremmer aktivitet - i hjemmet, på arbejdspladsen, uddannelsesstedet, daginstitutionen, boligområdet og nærmiljøet.

Information på sider:

L&lig;geleksikon - Hvad laver en ergoterapeut - Hvordan får man ergoterapi? - Hvad gør en ergoterapeut? - Ergoterapeut uddannelser - Coaching - Ergoterapi diverse - Ergoterapi bøger - Ergoterapeut uddannelse - Ergoterapeut - Hvornår er der brug for ergoterapi? - Hvad er ergoterapi? - Coaching - Kampagnetilbud - Hvor foregår ergoterapi? - Helse & Sundhed - Du er her: Ergoterapi - Ergoterapi -